REZULTATI GLASOVANJA

 

Hudo telo Survivor

SE Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria

Št. glasov: 2670

 

Osbos Gym

Osnovna šola Bistrica ob Sotli

Št. glasov: 3251

 

Telovadnica Šentviška Gora

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, Podružnična šola Šentviška Gora

Št. glasov: 7961

 

Ujemi trenutek

Osnovna šola Vojke Šmuc Izola

Št. glasov: 9225

 

O PROJEKTU

Namen projekta je opozoriti na nujnost posodobitve šolskih telovadnic z vidika zagotavljanja kakovostne in varne vadbe, ki bo različnim ciljnim skupinam šolskih telovadnic omogočila ustrezno telesno zmogljivost ter posledično zdravje.

Pomemben element takšne posodobitve je iz didaktičnega in razvojnega vidika strokovno primerna ter varna športna oprema.

Končni cilj projekta je, da se celostno posodobi ena šolska telovadnica, ki bo narejena v skladu s strokovnimi priporočili Fakultete za šport in bo služila kot vzorčni primer nadaljnje posodobitve podobnih šolskih telovadnic.

Več o projektu si preberite v pravilih natečaja.

 

Izbrani videoposnetki

 

V nadaljevanju si oglejte 10 najboljših prijav.

 

Hudi telovadci

Ekonomska šola Ljubljana

 

Hočemo, rabimo, želimo

Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova

 

HudoTelo

Osnovna šola Metlika

 

Ujemi trenutek

Osnovna šola Vojke Šmuc Izola

 

Osbos Gym

Osnovna šola Bistrica ob Sotli

 

Telovadnica Šentviška Gora

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, Podružnična šola Šentviška Gora

 

Leta v naši TeloVadnici

Osnovna šola profesorja doktorja Josipa Plemlja Bled

 

Hudo telo Survivor

SE Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria

 

Valde bona palaestra

Škofijska klasična gimnazija

 

Stari maček in mlada moč

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

 

PARTNERJI IN PODPORNIKI

OD ZAMISLI DO URESNIČITVE

Vsak športni objekt je na začetku zgolj ideja, včasih se glede na dejansko stanje komu zdi celo kot sanjarjenje. Ampak vizija je ključna, da ideja preraste v HUDOdobro TELOvadnico.

Šolam je lahko v pomoč pri oblikovanju zamisli in njihovem uresničevanju učbenik Management športnih objektov, od zamisli do uporabe (Jurak, Kolar, Kovač in Bednarik, 2012), analize posameznih elementov športno-tehnološke opremljenosti šolske telovadnice s priporočili za šole so opisane v prilogi revije Šport 3-4/2013 z naslovom Uporabniški vidiki šolskih športnih dvoran, celotna tovrstna analiza pa je dosegljiva na v poročilu Analiza šolskega športnega prostora s smernicami za nadaljnje investicije (Jurak in sod., 2012).

 

Pakiranje nagrad

 

KONTAKT

Imate še kakšno vprašanje? Pošljite nam sporočilo...